Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Nhám xếp. Hình ảnh thực tế 2014. Nhám xếp xanh 50% hạt Zircornia và 100% hạt Zircornia www.maydanhbonginox.com

 

1 nhận xét: