Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Giấy nhám tờ khô 100% Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhàm Kovax Made in Japan

  A. Giấy nhám tờ khô, Nhật Bản 100%, Số P 12O - P 8OO - Giá thành 6.8OO VNĐ / tờ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét