Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Nhám dĩa cứng, và dĩa mềm có đế dính, Ersta CHLB Đức | xử lý chà nhám cho công đoạn trước khi sơn hoàn thiện

Nhám dĩa cứng, và dĩa mềm có đế dính, Ersta CHLB Đức | xử lý chà nhám cho công đoạn trước khi sơn hoàn thiện


LOẠI: 543 X- Nhám đĩa
BackingX-Cloth
BondingResin over resin
GrainSemi-friable Aluminium Oxide
P-Grit36-24, 16

LOẠI: 732 E - Nhám đĩa
BackingE-Paper
BondingResin over resin
GrainWhite Aluminium Oxide
P-Grit400, 320-24

LOẠI: 991 C - Nhám đĩa, waterproof
BackingE-paper
BondingResin over resin
GrainBrown Aluminium Oxide
P-Grit400, 320, 240-60, 40


SFS – STARCKE FINISHING SYSTEM


The grinding and polishing system is used wherever shiny surfaces are demanded with a high quality standard (emphasis automotive coatings and their suppliers).

In addition to the curved edge and micro discs with Velcro or in self-adhesive version to grit 5000, we offer a wide range of polishing compounds, polishing sponges and sheepskin polishing wheels.

We work together with our customers special grinding and polishing solutions for high performance.

 Trân trọng -  Mit freundlichen Grüßen,
 
MBA. NGUYỄN LONG
Asian Regional Manager 
 
PREMIUM QUALITY GERMANY INDUSTRIAL EQUIPMENTS & MATERIALS
Hotline:  012345-52709          Email: info@cokhivn.vn 
Fax: 08 3697 6487
Internet: www.cokhivn.vn
 
 
SẢN PHẨM KHÁC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét